Bí ý tưởng? Hãy sử dụng FanPrint Marketplace!

Top Designs Sẵn Sàng Cho Chiến Dịch!

Marketplace trong Marketer Dashboard của FanPrint là một công cụ tuyệt vời để sử dụng khi bạn bị bí ý tưởng hay không muốn làm design. Bạn có thể lọc những design đã bán chạy trong tuần qua, tháng vừa qua, v.v.! Có rất nhiều design cho bạn lựa chọn!

Chỉ cần nhấ vào nút “copy the tracking link” là bạn đã có được link có affiliate ID của bạn để lên camp. Khi bạn có được sale đầu tiên thì sản phẩm này sẽ nằm trong list active campaigns của bạn.

marketplace

Đây là những Top Designs trong tuần qua!

Mama Bird – Virginia Tech    |   Cowboys Player Names

Home – Western Michigan |Infinite Heart – Montana

Loyalty Forever – Clemson |Home – Montana State

State Love – Iowa Hawkeyes | Take Me Home – West Viginia


Bạn đã sẵn sàng chưa!

Dưới đây là một số mẹo về cách tạo mẫu quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh hình nền phù hợp và đảm bảo kèm link có affiliate ID của bạn bằng cách click vào bút “Copy Tracking Link ” trên campaign của bạn.

Bạn có thể xem thêm những tip khác tại đây Facebook’s Ad Guidelines. 


Market Place Designs – October 2nd

Top Designs From The Past Week Ready For You To Market!

The Marketplace is a fantastic tool to use when you want to market a great design but don’t have any inspiration to create your own. You can filter by designs that have been selling well within the last week, month, or all time! There are over 6,000 designs to choose from!

You can access the Marketplace through your Marketer Dashboard, just copy the tracking link and get to marketing! Once you get your first sale it will show up among your list of active campaigns.

marketplace

Here are this past week’s Top Designs!

Mama Bird – Virginia Tech    |   Cowboys Player Names

Home – Western Michigan |Infinite Heart – Montana

Loyalty Forever – Clemson |Home – Montana State

State Love – Iowa Hawkeyes | Take Me Home – West Viginia


Let’s Get Started!

Here are some Tips on Marketing – when creating any ad be sure to include your marketer code in the URL to get that marketing commission by clicking “Copy Tracking Link” Button on your campaign page.

       Some other tips here on Facebook’s Ad Guidelines.